کالای ایرانی؛ لزوم مصرف و حمایت از آنفرهنگی

کالای ایرانی؛ لزوم مصرف و حمایت از آن

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ…

۹۱ مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانیفرهنگی

۹۱ مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار…