۱۴ اکتبر؛ روز جهانی استانداردگزارش

۱۴ اکتبر؛ روز جهانی استاندارد

به مناسبت ۲۲ مهرماه (چهاردهم اکتبر)، روز جهانی استاندارد قصد داریم در کنار هم کمی با مفهوم استاندارد و مسائل…