کالای ایرانی با قطعات غیرایرانی ؟!دانشنامه

کالای ایرانی با قطعات غیرایرانی ؟!

اصولا با طرح بحث ضرورت خرید کالای ایرانی سئوالات متعددی در جامعه مطرح می‌شود. یک دسته از سوالات مطرح ناظر…

مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آناقتصادی

مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آن

مصرف گرایی و اسراف ، در واقع نابودکردن داراییهای اقتصادی است که متأثر از عوامل متعددی از قبیل فرهنگ عمومی، هنجارها…

فرهنگ قناعت ؛ راهگشای مسائل اقتصادی و معیشتیفرهنگی

فرهنگ قناعت ؛ راهگشای مسائل اقتصادی و معیشتی

قناعت در لغت به معنای بسنده کردن به‌اندکی از آنچه مورد نیاز انسان است. در عربی، «قَنِعَ» را به «رَضِی»…

به چه کالایی، « ایرانی » می گوییم؟فرهنگی

به چه کالایی، « ایرانی » می گوییم؟

به چه کالایی، «ایرانی» می گوییم؟ سوالات و شائبه های زیادی در خصوص ایرانی بودن یا نبودن برخی مارک ها…

“ساخت ایران”؛ برچسبی برای حمایت از کارگر چینی!فرهنگی

“ساخت ایران”؛ برچسبی برای حمایت از کارگر چینی!

ایسنا/ ایران با دارا بودن علم نسبی تولید و دسترسی قابل قبول به مواد اولیه از شرایط ابتدایی تولید برخوردار…

چرا کالای ایرانیفرهنگی

چرا کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخل در شرایط اقتصادی که کشور ما در آن به سر می برد…

کالای ایرانی؛ لزوم مصرف و حمایت از آنفرهنگی

کالای ایرانی؛ لزوم مصرف و حمایت از آن

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ…

۹۱ مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانیفرهنگی

۹۱ مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار…