ضرورت بصری سازی داده هااقتصادی

ضرورت بصری سازی داده ها

داده ، حیاتی‌­ترین عامل در کسب‌­و­کار است و هرچه حجم و پیچیدگی آن‌ها افزایش یابد، شرکت­‌ها کمتر می‌­توانند پا­به‌­پای آن­‌ها…

مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آناقتصادی

مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آن

مصرف گرایی و اسراف ، در واقع نابودکردن داراییهای اقتصادی است که متأثر از عوامل متعددی از قبیل فرهنگ عمومی، هنجارها…

افزایش نرخ دلار ، تهدید یا فرصت؟!اقتصادی

افزایش نرخ دلار ، تهدید یا فرصت؟!

افزایش نرخ دلار، تهدید یا فرصت؟! ستاویز/ نرخ ارز در همه ی کشورهای جهان، همواره از عوامل بسیار مؤثر بر…