آداب کسب و کار در اسلاماقتصاد

آداب کسب و کار در اسلام

رسول خدا (ص) می‌فرمایند: هر امتی گوساله‌ای دارد (که آن را منحرف می‌کند) و گوساله این امت، دینار و درهم…