قیام گوهرشاد؛ برگ ماندگاری از دفتر تاریخچند رسانه ای

قیام گوهرشاد؛ برگ ماندگاری از دفتر تاریخ

موشن گرافیک «خون به جوش آمده» ساخته گروه خانه طراحان انقلاب اسلامی، به مناسبت سالروز قیام خونین گوهرشاد.

بازگشت کارگر ایرانی (فیلم)چند رسانه ای

بازگشت کارگر ایرانی (فیلم)

توجه به مقوله مهم حمایت از کالای ایرانی، مقدماتی را از طرف هر یک از ارکان فعال جامعه می طلبد.…