آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی شیخ بهائیمشاهیر

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی شیخ بهائی

  دانش و هنر دو گوهر گرانبها هستند که با هم پیوند نزدیک دارند و شیخ بها‌ئی، دانش و هنر…

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونیمشاهیر

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی به اختصار ابوریحان بیرونی در ۱۴ شهریور ۳۵۲ خورشیدی در منطقه کاث از خوارزم دیده به…

آش حلیصه ضدپیری زودرس!!آشپزی

آش حلیصه ضدپیری زودرس!!

آش حلیصه یکی از آشهای سنتی ایرانی است که خواص متعددی در منابع طب سنتی برای آن ذکر شده از…