خواجه نصیر الدین طوسی، افتخار تمام علوم!ایرانی باشیم!

خواجه نصیر الدین طوسی، افتخار تمام علوم!

محمد بن محمد بن حسن طوسى (۵۹۷-۶۷۲ ق) معروف به خواجه نصیرالدین طوسى؛ فیلسوف، منجم، متکلّم، و ریاضیدان بزرگ ایرانی…

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی شیخ بهائیمشاهیر

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی شیخ بهائی

  دانش و هنر دو گوهر گرانبها هستند که با هم پیوند نزدیک دارند و شیخ بها‌ئی، دانش و هنر…

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونیمشاهیر

آشنایی با زندگی نامه دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی به اختصار ابوریحان بیرونی در ۱۴ شهریور ۳۵۲ خورشیدی در منطقه کاث از خوارزم دیده به…