سرمایه‌گذاری کره‌ ای‌ ها روی فناوری نانو در ایراناخبار

سرمایه‌گذاری کره‌ ای‌ ها روی فناوری نانو در ایران

سرمایه‌گذاری کره‌ای‌ها روی فناوری ایرانی مدیر کارگروه امور بین‌الملل ستاد توسعه فناوری نانو گفت: توانستیم کلوپی با کره جنوبی راه…