مصاحبه اختصاصی با مدیر ارشد شرکت «طراح نرم افزار پیشگام»گزارش

مصاحبه اختصاصی با مدیر ارشد شرکت «طراح نرم افزار پیشگام»

خلاصه‌ای در مورد دستگاه TNP ۳۶۰ اتوماتیک با سرعت و دقت بالا این دستگاه قابلیت عکس برداری از یک کالا بصورت…