بازی آجیل وارنرم افزار و بازی

بازی آجیل وار

بعد از بازی هارت استون و کلش رویال که در سبک کارتی منتشر شدند، تا حدودی محبوبیت این سبک در…