قابلمه، تابه و ظروف آشپزی 

79 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
(7 رای)

ست وک کارال هاردآنادایزد سایز 34 دارای یک ماهیتابه و یک وک با قطر دهانه 34 سانتی متر است، وزن کل ست وک کارال 5.9 کیلوگرم می باشد، وک نوعی ماهیتابه ای گود است.

مشاهده سریع
(0 رای)

ست وک کارال هاردآنادایزد سایز 28 دارای یک ماهیتابه و یک وک با قطر دهانه 28 سانتی متر است، وزن کل ست وک کارال 5.9 کیلوگرم می باشد، وک نوعی ماهیتابه ای گود است.

مشاهده سریع
(2 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 34 دارای قطر دهانه 34 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 3.8 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 13.5 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 15 تا 20 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال تمامی ظروف کارال دارای هدایای زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 28 دارای قطر دهانه 28 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 2.8 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 8 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 8 تا 10 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 28 تمامی ظروف کارال دارای هدایای ویژه زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 24 دارای قطر دهانه 24 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 2.17 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 5.5 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 6 تا 7 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 24 تمامی ظروف کارال دارای هدایای زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(1 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 20 دارای قطر دهانه 20 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 1.7 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 3 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 4 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 20 تمامی ظروف کارال دارای هدایای ویژه زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(3 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 18 دارای قطر دهانه 18 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 1.4 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 2.5 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 3 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 18 تمامی ظروف کارال دارای هدایای ویژه زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 16 دارای قطر دهانه 16 سانتی متر است، وزن قابلمه کارال 1.17 کیلوگرم، گنجایش قابلمه 1.8 لیتر بوده و این قابلمه جهت پخت، برای 2 نفر مناسب می باشد. هدایای قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 16 تمامی ظروف کارال دارای هدایای ویژه زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 34 دارای قطر دهانه 34 سانتی متر است، وزن ماهیتابه کارال 3.1 کیلوگرم می باشد. هدایای ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 34 تمامی ظروف کارال دارای هدایای زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 28 دارای قطر دهانه 28 سانتی متر است، وزن ماهیتابه کارال 2.25 کیلوگرم می باشد. هدایای ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 28 تمامی ظروف کارال دارای هدایای زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
(0 رای)

ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 24 دارای قطر دهانه 24 سانتی متر است، وزن ماهیتابه کارال 1.7 کیلوگرم می باشد. هدایای ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 24 تمامی ظروف کارال دارای هدایای زیر می باشد: سیم ظرفشوییسمباده نرم 220

مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 79 مورد

بالا